Tumblelog by Soup.io
 • Songsfrommyheart
 • crail
 • sassenach
 • besomeoneelse
 • retro-girl
 • pinkmagicunicorn
 • soll
 • handstandsforyou
 • silence24
 • cryingangel
 • estrachan
 • babygoma
 • houndsoflove
 • koroa
 • zielonkawaherbata
 • lariflette
 • alienor
 • alittleprovocation
 • klotylda
 • kaha
 • guyver
 • emiltas
 • olala89
 • kotzmarsa
 • grumpy
 • love-story
 • lajlalajlalajla
 • toskafkee
 • retaliate
 • lacamilla86
 • godiva
 • elderflower
 • pamietaj
 • lubiejakpatrzysz
 • monamor
 • zatora
 • outline
 • stockholmsyndrome
 • Chibichan
 • friendstraveluk
 • kurz
 • iwantmagic
 • sentimientos
 • fatu
 • tilde
 • keyrings
 • valtari
 • alensztajn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

7165 5a48
7163 a147
Reposted byirefuchickpeaolivierk
7160 0f8d
7158 0656
7155 8229
7154 f4f5
7153 9034
Reposted byirefu irefu

August 19 2017

Pusta przestrzeń przypomni ci o błędach,
chciałeś ognia to z piekła ogień cię dosięga.
I nie rozgrzeje serca jak prawdziwe emocje,
bo znowu wyszło źle, a znowu chciałeś dobrze.
Mogłabym ci wiele dać, to za czym tęsknisz,
mogłabym za tobą stać, uczynić wielkim
gdybyś naprawdę chciał, powiedział to głośno,
a karma jest zołzą pokaże ci samotność.
— KaeN - Zbyt wiele ft. Cheeba, Wdowa
Reposted fromSenyia Senyia
5864 eeab
6814 35b7
Reposted fromkarli2 karli2 viaszydera szydera
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianami nami
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

1311 fc99
Reposted fromsosna sosna viaszydera szydera
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianami nami
3757 f2d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacoeurina coeurina
           
so no one told you life was gonna be this way...
Reposted fromfriends friends viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl